• کمیسیون دانشجویی

  • کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین

  • دیدار سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار با تشکلهای دانشجویی

  • دیدار روز دانشجو

  • کمیسیون دانشجویی استان

Loading

اخبار

جلسه کمیسیون دانشجویی
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۹:۰۵
[ تعداد بازدید : ۱۲۷ ]
جلسه کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۸:۵۹
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
جلسه کمیسیون دانشجویی استان
۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۸:۱۳
[ تعداد بازدید : ۱۳۹ ]