جلسه دی ماه کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین برگزار شد

جلسه دی ماه کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین برگزار شد

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری:

پاسخگویی بر مدار قانون و حقوق شهروندی سرلوحه کار همه دستگاه های متولی در حوزه فاقدین شناسنامه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری، محمدهادی مرعشی در کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین استان، اظهار داشت: حوزه فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین بسیار مهم است و لازم است در چارچوب قانون و رعایت حقوق شهروندی دستگاههای متولی همکاری و هم افزایی لازم را داشته باشند.
مرعشی گفت: بایستی با ارائه راهکارهای صحیح برای برون رفت از مشکلات گام برداریم و توجه داشته باشیم که با توجه به حساسیت های استان، شرایط خاص و وجود غاصبین شناسنامه نباید دقت را فدای سرعت کرد.
 معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: در این کمیسیون اقدامات موثری برای برون رفت از مشکلات انجام شده و برگزاری منظم جلسات نیز موید همین موضوع است.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون نیز در این جلسه بیان داشت: نتایج حاصله از جلسات کمیسیون فاقدین هر چند به کندی صورت می پذیرد اما امیدوارکننده پیش می رود.
کوثری گفت: آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که بتوانیم همه با هم به صورت هماهنگ عمل کنیم.
وی افزود: متاسفانه در گذشته رویه های غیر اصولی در رسیدگی به پرونده ها گذاشته شده و امروز  همین روند به نوعی باعث شده تا تعیین تکلیف افراد محق از مسیر قاعده‌مند خود خارج شده و باعث کندی در تعیین تکلیف پرونده آنها شود.

۲۳ دی ۱۳۹۷ ۱۰:۴۳
تعداد بازدید : ۶۷۸
کد خبر : ۸,۲۴۷